Persoana Fizica Autorizata este persoana care desfasoara orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca. Astfel, persoanele fizice au obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.

      Conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea de activitati economice ca persoana fizica autorizata sunt:

     - varsta de 18 ani;

     - calificarea - pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;

   - sa aiba un sediu profesional;

   -nu a fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

     

 Documentele necesare:

 

  • -copie act de identitate
  • -documente care atesta pregatirea/experienta profesionala ( diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia, etc.)
  • -copie act de detinere a spatiului destinat sediului profesional ( contract de vanzare - cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, etc.
  • -acordul Asociatiei de Proprietari si a Vecinilor - daca este cazul
  • -specimen semnatura la Notariat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *