• infiintari societati comerciale indiferent de forma juridica solicitata ( S.R.L., S.A., S.N.C. ), persoane fizice autorizate ( P.F.A.), asociatii familiale ( A.F.), fundatii, asociatii, cluburi sportive ;
 • asistenta si consultanta juridica in materie de infiintare sau modificare societati comerciale;
 • recodificari ale obiectului de activitate al unei societati conform noului Cod CAEN care a intrat in vigoare incepand cu luna Ianuarie 2008;
 • schimbari de denumire de firma;
 • schimbare certificat de inregistrare in urma modificarii atributului fiscal;
 • cesiune de parti sociale ( intrarea sau iesirea unui asociat sau actionar din firma );
 • numirea sau revocarea unui administrator in cadrul unei firme;
 • majorare de capital social cu numerar sau natura;
 • diminuari de capital social;
 • schimbare de sediu social al unei firme;
 • infiintare de puncte de lucru, inclusiv cu obtinerea avizelor sau autorizatiilor enuntate mai sus
 • declarari ale obiectului de activitate principal;
 • declarari sau extinderi ale obiectului de activitate secundar;
 • suspendarea activitatii unei firme pe o perioada de maxim 3 ani din Registrul Comertului;
 • indreptari de erori materiale;
 • schimbarea formei juridice a unei societati;
 • obtinerea de certificate constatatoare;
 • dizolvari, lichidari, radieri;
 • redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati comerciale;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *